Spoločnosť Libellus poskytuje služby a riešenia pre nasledujúce oblasti:

 

advokátske kancelárie

notárske úrady

exekútorské úrady

audítorské spoločnosti

správa pohľadávok

 

 

Prehrajte si niektorú z problematík a získajte prehľad o základných prínosoch systému Libellus.

Evidencia úkonov a výdavkov »

Správa dokumentov »

Fakturácia a zúčtovanie trov »

Sledovanie efektivity klientov a zamestnancov »

Automatizované Spracovanie pohľadávok »

 

 

(c) Libellus s.r.o. 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

za cenu jednej hodiny práce ...

Libellus na celý rok