Libellus s.r.o.

Dobšinského 16

811 05 Bratislava


ICO: 35724196, IC DPH: SK2020218596,
O.r.O.s. Bratislava I,Oddiel: Sro, Vložka: 15239/B

 

Tel: +421917346671

 

info@lawsystems.eu

info@libellus.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stránka vo výstavbe